Охорона природи

ДЕКЛАРАЦІЯ

безпеки об’єктів підвищеної небезпеки

УДП «Укрхімтрансаміак»

 

Магістральний аміакопровод “Тольятті-Одеса” та його відгалуження “Горлівка-Лозова”

(найменування об’єкта підвищеної небезпеки)

ОПН 32.31517060.01.1; ОПН 32.31517060.01.2

(код об’єкта підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки)

Українське Державне підприємство “Укрхімтрансаміак” (УДП”Укрхімтрансаміак”)

державна  (форма власності)

31517060

(ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності)

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

(орган, до сфери управління якого належить суб’єкта господарської діяльності)

02002, Україна, м.Київ, вул. М. Раскової, 15

(юридична адреса суб’єкта господарської діяльності)

Магістральний амміакопровід “Тольятті-Одеса” загальною довжиною 804 км. пролягає через території шести областей України (Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку,  Херсонську, Миколаївську, Одеську). Початок від кордону з РФ с.Піщане Дворічанського району Харківської області, кінець – с. Григорівка Комінтернівського району Одеської області (поблизу ПАТ «Одеський припортовий завод»).

Магістральний амміакопровід “Горлівка-Лозовая” загальною довжиною 214 км. Пролягає через територію двох областей України (Донецьку і Харківську). Початок від м. Горлівка, ПАТ “Концерн-Стирол” Донецької області, кінець – НС-10 (врізка до магістралі “Тольятті-Одеса”), с. Олексіївка Лозівського району Харківської області.

(місце знаходження об‘єкта підвищеної небезпеки)

1.     Загальні відомості про об’єкти підвищеної небезпеки

1.1. Результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки

За результатами ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів УДП ”Укрхімтрансаміак», проведеної відповідно до статті 9 Закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” і Порядку  ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002, зареєстровано два об’єкта підвищеної небезпеки:

  • магістральний аміакопровід “Тольятті-Одеса” – код у Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки 32.31517060.01.1
  • магістральний аміакопровід “Горлівка-Лозова” – код у Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки 32.31517060.02.1

Ці об’єкти віднесені до об’єктів підвищеної небезпеки 1 класу і зареєстровані в територіальному управлінні Держнаглядохоронпраці України по Київській області та м. Києву за №1 25.06.2003.

На зареєстрованих об’єктах підвищеної небезпеки транспортуються, використовуються і зберігаються небезпечні речовини: аміак, вуглеводнева суміш пропан-бутан, бензин, дизельне паливо, гас. При цьому найбільша кількість в обладнанні аміакопроводу обертається рідкого аміаку., особливо, в його лінійній частині.

З метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище у разі виникнення надзвичайної ситуації з викидом аміаку магістральний аміакопровід розділено, в середньому через кожні 5 км,  постами секціонування, з яких 35 головних постів та 134 сателітних. У кожній секції в середньому знаходиться  понад 300 тонн рідкого аміаку.

Нормативна база, що регулює питання екологічної безпеки, якою керується УДП «Укрхімтрансаміак» у своїй діяльності:

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144)

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356)

Закон України «Про трубопровідний транспорт»

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»

Закон  України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» від 17.02.2011р. № 3041-VI.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27).

Закон  України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» 

Попередня сторінка: Соціальна відповідальність Наступна сторінка: Звітність